Olgica Lukač – CV

15. novembra 2011.

ŽELIM DA KAŽEM KOJU
Znanja i iskustva stečena na polju vaspitnog i obrazovanog rada u OŠ i SŠ:

– 1994 – 2011.  – profesor istorije u Hemijsko-medicinskoj školi

– 1984 – 1994 – profesor istorije u osnovnim školama: u OŠ Paja Jovanović“ i OŠ „Jovan S. Popović“ u Vršcu, u OŠ „Moša Pijade iz Gudurice, u OŠ „Branko Radičević“ u Velikom Središtu i u OŠ „Đura jakšić“ u Pavlišu
Iskustvo u radu sa mladima u NVO sektoru:
– od novembra 2009. sam koordinator-volonter ENOteachers za Srbiju (Environment Online sa sedištem u Finskoj u gradu Joensuu)
– od 2007. godine do danas sam sekretar Ekološkog društva „Priroda i zdravlje“ u Vršcu
– od 2006 godine sam član upranog odbora Asocijacije potrošača Srbije – APOS čije je sedište u Novom Sadu
–  2005 – 2011.  aktivno radim u Udruženju za zaštitu potrošača UGZP „Košava“ iz Vršca
– od 2004. godine sam učestvovala u osnivanju i aktivno radila za potrebe profesionalnog udruženja nastavnika i profesora istorije, geografije i likovne kulture  Društva ljubitelja starine „Rastko Rašajski“ iz Vršca sve do 2011. godine kada je društvo prestalo sa radom
Poznavanje drugih oblasti:
– rad na kompjuterima (Word, Excel, Paint, PowerPoint, Picture Menager, CorelDRAW)
– solidno znanje engleskog jezika
Pohađala sam i stekla pravo na dobijanje sertifikata za različite seminare. Među njima mogu izdvojiti sledeće:
2009. godina –  „Za energetsku efikasnost“ – Seminar realizovan u saradnji IS „Petnica“ i Agencije za energetsku efikasnost; Informacione komunikacione tehnologije u nastavi; Reedukacija psihomotorike;  Korišćenje istorijskih izvora u nastavi istorije
2008. godina –  Multimedija u nastavi, Nastavnik kao kreator klime u odeljenju
2007. godina –  Istorija učiteljica života
Održala sam kao predavač 3 seminara mog akreditovanog programa „Zavičaj – sagledajmo svoju prošlost“ (za školsku 2009/2010, 2008/2009,  2007/2008  i 2006/2007 godinu – namenjen profesorima istorije, geografije, maternjeg jezika i književnosti, likovne kulture i nastavnicima i profesorima razredne nastave).
Školske 2002/2003 godine sam za potrebe pilot odeljenja Tehničar za kozmetičku tehnologiju uradila plan i program rada iz istorije kao izbornog predmeta (plan i program se primenjuje u školama gde su uvedena pilot odeljenja ove struke. a u kojima se istorija sluša kao izborni predmet; po ovom planu i programu, čiji sam autor, držim predavanja za pilot odeljenje Tehničar za kozmetičku tehnologiju u Hemijsko-medicinskoj školi u Vršcu).
Učestvovala sam na svim dosadašnjim  konkursima „Kreativne škole“ ZUOV-a (radovi u bazi znaja ZUOV iz predmeta istorija, kao i iz nesrodnih predmeta kao primera ostvarljivosti korelacitvne nastave – rad “Čajem do znanja I druženja”)
Primenjivala sam tokom svog dugogodišnjeg rada u OŠ I SŠ i primenjujem savremen metod</strong rada u realizaciji nastavnih sadržaja.
Postigla sam zapažene uspehe u radu sa učenicima koji su učestvovali na različitim takmičenjima kao što su:
– kviz „Koliko se poznajemo“
– kviz „Zdravo Evropo“
– opštinska, okružna i republička takmičenja iz istorije
– međunarodna priznanja organizacije Peace and Cooperation iz Španije za školsku 2008/09 i  2009/10 na teme tolerancije i razumevanja među ljudima, kao i preuzimanja odgovornosti za očuvanje planete Zemlje.